Main Page

From papiNet
Revision as of 16:47, 3 October 2023 by Arturs.Veldre (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Informācijas sistēmas Dace Lietotāja rokasgrāmata:

Versiju izmaiņu žurnāls

 • Versija 0.7.
  • Admin un Class izmaiņas:
   • Matricas
    • Matricas izskats un terminoloģija (Tievgaļa caurmērs / Lobīšanas cilindrs)
   • Transports
    • Pievienojot jaunu transportlīdzekli piekabei noņemta validācija (VIN numura garums)
    • Pievienojot jaunu transporta vienību pamainīta lauku secība un pievienots ķeksis izmanto FotoWeb
    • Transporta vienības kods liekas automātiski no vilcēja reg. nr.
    • Transportlīdzekļos un transporta vienībās var atlasīt datus pēc FotoWeb, fotoweb, fot Fot, …
   • Atskaites
    • Labojumi ir Zāģbaļķu atskaitē, Pārvadātāju atskaitē, Iekšējās pārvietošanas atskaitē un Kopējā atskaitē.
   • E-pavadzīmes izdruka.
    • Iepriekšējās KVA izdrukas aizvietotas ar kopējās e-pavadzīmes izdruku. Iepriekš gatavotajiem izdruka būs saglabājusies iepriekšējā, visiem turpmākajiem izdruka būs tāda, par kādu esam vienojušies e-pavadzīmes ieviešanas darba grupā.
    • QR kods. Noskenējot e-pavadzīmes izdruku vai izsaucot REST API pieprasījumu https://api.kpdc.lv/api/mobile/delivery_message/<ID>, ir iespējams iegūt informāciju par katru konkrēto dokumentu – pašlaik iekodēts ir pavadzīmes numurs un dokumenta autors. Informācija tiek glabāta .JSON formātā, pēc nepieciešamības nākotnē dodot iespēju to papildināt, nesalaužot esošās izstrādes.


 • Versija 0.6.
  • Admin un Class izmaiņas:
   • Šķeldas matricas funkcionalitātes uzlabojumi
    • Pievienota diametru grupa “Diametru grupa: 0-999”
    • Sablīvējuma koeficientam iespēja ievadīt vairākus nosacījumus
    • Matricu kopējā sarakstā rādās pareizais sortimentu kods
   • Iespēja anulēt TDU, ja matrica jau deaktivizēta
   • Iespēja nolasīt REST API matricu, ja matricā norādīti vairāki līguma numuri, bet meklē pēc viena
   • Iespēja uz vienu TDU iesūtīt vairākus TP(krava kā tāda nav dalīta, bet uzmērīta vairākos piegājienos)
   • Dokumentu sadaļā organizācijas tiks meklētas arī, ja otrais vai trešais simbols būs atstarpe.
   • Matricu sadaļā pēc galveņu labošanas, un komentāru pievienošanas, atgriežas galvenajā matricas skatā, kā tika uzstādīti pēdējie sortēšanas vai filtrēšanas kritēriji
   • Izmaiņas grupveida uzmērīšanas testēšanas pārskata XML struktūrā. Pievienoti papildus lauki grēdas un auto numura norādīšanai XML paraugs [2022-02-08]


 • Versija 0.4.
  • Admin un Class izmaiņas:
   • Deaktivizēto matricu sadaļā ir izveidota meklēšanas iespēja
   • Dokumentu sarakstam pieliktas divas jaunas kolonnas - pircējs un pārvadātājs
   • “Apaļkoku” matricas pārsauktas par “Individuālajām”
   • Labota funkcionalitāte, publiskās matricas pieejamībai.
   • Kopētai matricai automātiski ieliekas minimālais caurmērs.
   • Kopējā matricu sarakstā uzejot uz sortimenta var redzēt tā nosaukumu


 • Versija 0.3.
  • API izmaiņas:
   • Pievienots jauns parametrs 'system' pie autentifikācijas. Vairāk informācijas šeit Rest api
   • Labojumi matricu saņēmēju loģikā un SOAP dalīto kravu attēlošanā
   • Pievienta KMZ augšuplāde
   • Labojumi testēšanas pārskata struktūrā
   • Iespēja dokumentos norādīt organizācijas pēc VAT numura
   • Uzmērītājiem atļaut apskatīt minimizētu KVA
   • Pavadzīmju apskates modulī pievienota iespēja meklēt pēc pavadzīmes numura
   • Pievienota detalizēta žurnalēšana
  • Admin izmaiņas:
   • Organizāciju matricas klasifikators nomainīts no 2 uz 5 simboliem
   • Izveidota sasaiste ar VMF datu bāzi mērījumu saņemšanai
   • Pievienota auditācijas sadaļa
   • Veikti uzlabojumu formu administrēšanas rīkam - lauku mantošana, izvēļņu lauku uzrādīšanas info, attribūtu vērtības
   • Pievienota pieprasījumu auditēšanas apskatīšanas funkcionalitāte
  • Class izmaiņas
   • Dokumentiem izveidoti pavadzīmju printēšanas formu skati
   • Pievienota testēšanas pārskata ievades forma, kura ievadītos datus izvada uz ekrāna
   • Testēšanas pārskatam pievienota iespēja apskatīt VMF pdf izdruku
   • Tabulu darbības pārnestas uz tabulu kreiso pusi
   • Demo dati pārnesti uz seeder
   • Pievienotas prasības paroļu izveidei
   • Mainīta matricu garumu ar virsmēru uzrādīšanas loģika
   • Piegādes adresēm pievienots papinet klasifikators
   • Salabotas citas sīkākas neprecizitātes
  • Invoice izmaiņas
   • Izveidota komponente pavadzīmju pieprasīšanai un apskatei, kura tiek auditēta


 • Versija 0.2.
  • API izmaiņas:
   • Pievienoti trūkstošie klasifikatori
   • Pieviemota klasifikatoru atlase pēc dokumenta datuma
   • Labojumi dokumentu ķēdes pārbaudes loģikā
   • Ieviesti REST endpointi mobīlajām aplikācijām
   • Pievienota starpnieksaziņa ar admin serveriem caur openapi
   • Uzlabota XML validācija
   • Labojumi dokumentu labošanas atļauju loģikā
   • Uzlaboti kļūdu paziņojumi un žurnalēšana
  • Admin izmaiņas:
   • Pārveidota dokumentu saņēmēju tabula, kā atseviška sadaļa pie matricas.
   • Matricas izveidē vairs netiek veidotas kolonnas bez virsmēra
   • Pievienota dokumentu sadaļa, kurā var apskatīt un izveidot dokumentus un rediģēt dokumentu formas
   • OpenApi pievienots banku klasifikators
   • Organizācijām ir iespējams piešķirt matricas identifikatorus
   • Ir iespējams izveidot neaktīvu lietotāju
   • Kājenē norādīta sistēmas versija
  • Class izmaiņas
   • Pārveidota dokumentu saņēmēju tabula, kā atseviška sadaļa pie matricas.
   • Matricas izveidē vairs netiek veidotas kolonnas bez virsmēra
   • Matricas identifikators tiek ģenerēts pēc izveidotājorganizācijai piešķirtā koda
   • Matricā veikti lietojamības uzlabojumi
   • Matricas saskaņošanas procesam noņemts vmf apstiprināšanas solis
   • Pievienota dokumentu sadaļa, kurā var apskatīt un izveidot dokumentus priekš sistēmas
   • Atjaunots sortimentu klasifikators
   • Atrisināta kļūda pie pirmreizējās lietotāju paroļu iestatīšanas
   • Kājenē norādīta sistēmas versija


 • Versija 0.1 - sākotnējā versija.